SENZOR KAKOVOSTI NOTRANJEGA OKOLJA

IOT - SENZOR IEQ

Meritve senzorja:

  •  CO2: od 400ppm do 5000ppm, kar je znotraj pričakovanega območja v stavbah,
  • VOC: Total volatile organic compounds (TVOC) od 0 ppb do 1200 ppb,
  • RGB-W: svetloba po valovnih dolžinah osnovnih barv, ki vplivajo na človeka,
  • temperatura: ±0.3°C kot ključni parameter toplotnega ugodja,
  • vlaga: ±2%RH to je pomembno predvsem v času ogrevalne sezone zaradi nevarnosti razvoja plesni ali presuhega zraka,
  • zvok (hrup): vse pomembnejši element kakovostnega okolja.
ACS_senzor

MIKROKLIMA V OBJEKTIH

Mikroklima ima v objektih velik vpliv na zdravje ter miselne sposobnosti uporabnikov objekta, saj 90% časa preživimo v zaprtih prostorih (v službi, soli, vrtcih, javnih stavbah, domovih).

Prednosti zdravega in učinkovitega okolja so izboljšanje miselnih sposobnosti za 21% pri delu in učenju, 5% boljša produktivnost pri delu in 10% manjša bolniška odsotnost.

Ker na trgu nismo našli primerne rešitve za meritev mikroklime v objektih, smo razvili lastno rešitev. Plod našega razvoja je senzor kakovosti zraka z meritvami CO2, VOC (hlapljive organske spojine), temperature, vlage, hrupa ter svetlobe, s povezljivostjo s sistemom v oblaku, omogoča pa tudi zajem meritev preko komunikacijskega protokola Modbus.

Študije so pokazale, da ima slaba kakovost notranjega zraka velik vpliv na zdravje in delo ljudi. Slab vpliv povišane koncentracije CO2 se zazna že pri 600 ppm (delcev na milijon). Pri 1600 ppm je produktivnost pisarniškega dela zmanjšana za 5%, pri koncentraciji 2500 ppm pa so zmanjšane miselne sposobnosti v povprečju že za 21%. Ob pravilnem prezračevanju se zmanjša tudi bolniška odsotnost in sicer za 10%.

Katerakoli izpostavljenost VOC-om (hlapljive organske spojine) predstavlja potencialno obolenje za rakom, ki se povečuje s koncentracijo. Po priporočilu svetovne zdravstvene organizacije koncentracija VOC v prostoru ne bi smela presegati 100 ppb (delcev na milijardo), če nočemo tvegati dolgoročnih posledic.

Hrup v ozadju lahko povzroči padec koncentracije za 66%. Zmanjšanje hrupa omogoča boljšo koncentracijo, kar omogoča intenzivnejše delo preko daljših časovnih obdobij.

Glavne ugotovitve raziskav notranjega okolja so pokazale, da je kakovost zraka v zgradbah slaba, kar ima negativen vpliv na gospodarstvo. Stanje se je še poslabšalo ob energetski sanaciji z zatesnitvijo objektov. Zato se meritvam kvalitete notranjega okolja daje vedno večji poudarek. Poleg tega pa meritve omogočajo tudi varčevanje z energijo in imajo pozitiven vpliv na okolje.