AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI

AVTOMATIZACIJA

Z naprednimi rešitvami avtomatizacije do večje učinkovitosti proizvodnih procesov.

AVTOMATIZACIJA DVIGAL

Z avtomatizacijo dvigal do večje produktivnosti ter izboljšanega pretoka materiala.

NADZOR

Izdelava in vgradnja ustrezne opreme ter sistemov vodenja omogočata, da so procesi ustrezno celovito vodeni in nadzorovani.

Celovite in moderne tehnološke rešitve podjetja INAP Vam zagotavljajo konkurenčno prednost na področju industrijske avtomatizacije. To je avtomatizacije procesov, strojev, naprav in proizvodnih linij. Naše projektne rešitve zagotavljajo izdelavo in vgradnjo ustrezne opreme in komponent ter sistemov vodenja, ki omogočajo, da je tehnološki proces v proizvodnji ustrezno celovito nadzorovan, voden in integriran.

Naročnikom ponujamo storitve za celoten življenjski cikel tehnoloških sistemov:

- idejne študije,

- izdelavo projektne in tehnične dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID, POV),

- izvedbeni inženiring avtomatizacije tehnoloških procesov, linij in strojev,

- dobavo in montažo opreme,

- parametriranje in zagon z optimizacijo delovanja sistema,

- integracijo proizvodnje v informacijski sistem,

- celovito podporo pri vzdrževanju in posodabljanju sistemov.