REFERENCE V INDUSTRIJI

Pomembnejše reference s področja industrije

 • Robotska celica za depaletizacijo produktov z uporabo naprednega 3D strojnega vida
 • Posodobitev krmiljenja rezalnika furnirja
 • Zamenjava elektro močnostno krmilne opreme in elektro motorjev na vlečni liniji za žico
 • Robotska celica za paletizacijo z uporabo 3D strojnega vida
 • Posodobitev krmilne ter močnostne opreme previjalne linije s sodobnimi 600A DCM regulatorji
 • Izvedba krmiljenja mešalne enote za keramične izdelke
 • Izvedba krmiljenja avtomatske peskalne komore za letalsko industrijo
 • Posodobitev nadzornega sistema kotlovnice za tehnološko paro v proizvodnji tesnil
 • Izdelava manipulatorja za nameščanje spajkalnih šablon na stekla solarnih panelov
 • Izvedba krmiljenja naprave za razširjanje cevi
 • Izdelava krmiljenja orodja za rezanje dolivkov
 • Izvedba krmilja za upravljanje detektorja lukenj v pločevini
 • Izvedba nadzora 2000HP pogonskih motorjev in strojnice valjavskega ogrodja ZRM
 • Nadzorni sistem transporta na terminalu razsutih tovorov - Luka Ploče

 • Nadgradnja nadzornega sistema lužilnice PDP. Namestitev senzorjev ter radarskih nivojskih sond za meritve nivojev rezervoarjev v zahtevnem okolju ob prisotnosti kisline.
 • Manipulacijski sistem pri združevanju rotorja ter statorja (In-Wheel) elektro motorja za pogon električnih vozil
 • Izvedba krmiljenja žilavostnega kladiva v mehaničnem laboratoriju
 • Modernizacija krmiljenja dodajalnika na liniji CTL
 • Krmiljenje mostnega dvigala MD160-63t ter izdelava sistema omejitve delovanja v varnostnih conah
 • Laserske meritve delovanja brusilnih strojev
 • Avtomatsko delovanje sistema mostnega dvigala 32/5t
 • Avtomatsko delovanje sistema mostnega dvigala z vakuumskim prijemalom
 • Izvedba krmiljenja stroja za izdelavo VV talilnih elementov
 • Krmiljenje sistema transporta premoga
 • Krmiljenje pretovorne postaje za premog
 • Pretovorna postaja za odpadke
 • Izdelava vodooskrbnega sistema
 • Krmiljenje ter nadzorni sistem otresanja elektro filtra
 • Nadzor srednje napetostnih stikalnih celic 6kV in 35kV stikališč
 • Daljinski nadzor rotobagrov

 • Ostale reference …