REFERENCE V INDUSTRIJI

Pomembnejše reference s področja industrije

 • Robotska celica za depaletizacijo produktov z uporabo naprednega 3D strojnega vida
 • Zamenjava krmiljenja rezalnika furnirja
 • Zamenjava elektro močnostno krmilne opreme in elektro motorjev na vlečni liniji za žico
 • Robotska celica za paletizacijo z uporabo 3D strojnega vida
 • Posodobitev krmilne ter močnostne opreme previjalne linije s sodobnimi 600A DCM regulatorji
 • Izvedba krmiljenja mešalne enote za keramične izdelke
 • Izvedba krmiljenja avtomatske peskalne komore za letalsko industrijo
 • Posodobitev nadzornega sistema kotlovnice za tehnološko paro v proizvodnji tesnil
 • Izdelava manipulatorja za nameščanje spajkalnih šablon na stekla solarnih panelov
 • Izvedba krmiljenja naprave za razširjanje cevi
 • Izdelava krmiljenja orodja za rezanje dolivkov
 •  Izvedba krmilja za upravljanje detektorja lukenj v pločevini
 • Izvedba nadzora 2000HP pogonskih motorjev in strojnice valjavskega ogrodja ZRM
 • Programiranje nadzornega sistema transporta (SCADA) na terminalu razsutih tovorov - Luka Ploče

 • Dodelava signalnega sistema lužilnice PDP: Namestitev optičnih senzorjev za zaznavanje odprtosti ventilov ter radarskih sond za meritve nivojev v zahtevnem okolju zaradi prisotnosti kisline
 • Manipulacijski sistem pri združevanju rotorja ter statorja (In-Wheel) elektro motorja za pogon električnih vozil
 • Predelava krmiljenja žilavostnega kladiva KRT - mehanični laboratorij
 • Zamenjava tiristorskega usmernika siltrol na pogonu dodajnega valja linije CTL z novejšim DC pogonom
 • Nadzorni sistem mostnega dvigala MD160-63t
 • Izvedba vizualizacije ter laserskih meritev pri brusilnih strojih
 • Programiranje avtomatskega delovanja ter nadzornega sistema dvigala 32/5t
 • Izvedba računalniškega vodenja mostnega dvigala z vakumski prijemalom
 • Programiranje stroja za izdelavo VV talilnih elementov
 • Programiranje delovanja ter nadzornega sistema transporta premoga
 • Izvedba računalniškega nadzora pretovorne postaje za premog
 • Programiranje ter zagon pretovorne postaje za odpadke
 • Programiranje delovanja ter nadzornega sistema črpališč
 • Programiranje delovanja ter nadzornega sistema otresanja elektro filtra
 • Izvedba računalniškega nadzora srednje napetostnih stikalnih celic 6kV in 35kV stikališč
 • Izvedba daljiskega krmiljenja rotobagrov KRB09 in KRB10 na deponiji premoga.

Close Menu